Protetika

protetika

Řešení defektů chrupu pomocí fixních a snímatelných náhrad

Cena služby

  • od 5500 Kč

Službu poskytuje

  • KATEŘINA MUDŽÍKOVA
  • ANDRII MANDRO

Korůnky a Můstky

Pokročilý, včas nediagnostikovaný nebo delší dobu neošetřený zubní kaz vede k různě velké ztrátě části zubu. Jindy dojde k poškození a ztrátě významné části tvrdé zubní tkáně následkem úrazu. Přesáhne-li velikost ztráty určitou hranici, není už možné opravit zub pouhou výplní (lidově plombou). Tyto větší defekty je pak většinou nutno řešit zhotovením korunky. Korunka se upevňuje na upravenou ev. různými materiály doplněnou zbylou část zubu a vrací mu tím jeho původní podobu a dostatečnou stabilitu.
Chybí-li sousední zub a mezera se řeší zhotovením můstku, je zapotřebí zhotovit korunky na zuby sousedící s mezerou, která se můstkem překlenuje. Alternativou, která ušetří mnohdy jinak zdravé zuby před nutností preparace na korunku, je nahrazení chybějícího zubu implantátem.

Nejčastější důvody pro zhotovení korunky

  • Zubní kaz — kdy došlo k rozsáhlému zničení tvrdých zubních tkání a chybějící část zubu již nelze nahradit zhotovením výplně. Tato indikace je se s velkým náskokem nejčastějším důvodem pro zhotovení korunky.
  • Endodonticky ošetřený (lidově „mrtvý“) zub, tzn. zub, u kterého byly zaplněny kořenové kanálky už není tak elastický jako zub živý. Po určité době od ošetření kanálků se zub stane křehkým a hrozí, že i při běžném zatížení praskne. Často se bohužel ulomí až u dásně, nebo dokonce lomná linie zasahuje pod úroveň dásně a kořen je pak nutno vytáhnout. Proto je vhodné a správné na endodonticky ošetřený zub zhotovit korunku. Zub je tak na řadu let chráněn před případnou frakturou.
  • Následkem úrazu došlo k odlomení tak velké části zubu.
  • Korekce anomálního tvaru či postavení zubu, které je na pohled neestetické a zhoršuje možnost provádění ústní hygieny.
  • Pokud je nutné vyměnit rozsáhlé výplně a z důvodu zajištění stability zubu a estetických důvodů by výměna výplní neměla smysl.
  • Zuby, u kterých došlo k tzv. vertikální nebo horizontální abrazi, tzn. obroušení části tvrdé zubní tkáně v důsledku skřípání zubů (bruxismus), špatnou technikou čištění, působením kyselých nápojů, nutkavým a častým zvracením (těhotenství, mentální anorexie) atd.

Při zhotovení snímatelné zubní náhrady je nutno náhradu připevnit ke zbylým zubům, aby držela v ústech. Zub, ke kterému je náhrada po nasazení uchycena, se opatří korunkou, na které mohou být zhotoveny různé typy tzv. „retenčních“ prvků — sponová korunka.

Snímatelné Zubní Náhrady

Pokud člověk přijde o více zubů, nemusí to znamenat konec pohodlného kousání. A to dokonce ani v případě, že ztrátu zubů není možné řešit fixním můstkem nebo implantáty. Řešením mohou být snímatelné náhrady. Snímatelné se jim říká proto, že je možné je snímat a znovu nasazovat dle potřeby. Jistě každý z nás slyšel o „babiččiných zubech ve skleničce“.
Zubní náhrady dělíme na celkové nebo částečné.

Částečné protézy mohou být tvořeny například jen jednoduchými kotvícími prvky (nejjednodušší varianta snímatelné náhrady). Vzhledem k tomu, že se jedná v podstatě jen o drátkem přichycenou protézu, jedná se rovněž o nejméně pohodlnou variantu náhrady s často jen dočasným použitím. Jedná se však rovněž o nejlevější řešení. Mezi druhy částečně snímatelných zubních náhrad také patří tzv. skeletové náhrady, které mají kvalitnější a stabilnější formu. Z uživatelského pohledu však přesto neoplývají dokonalým estetickým řešením (přechod náhrady na zbývající zuby je viditelný). Naopak tzv. hybridní protéza s kotvením na pomocí zásuvných spojů, popř. systémem dvojitých korunek, představuje esteticky nejlepší snímatelnou náhradu s velmi dobrou stabilitou a retencí. Hybridní náhrady již vypadají obdobně jako celkové protézy, ale zhotovují se v případě, kdy ještě v čelisti nějaké zuby zbyly, aby bylo možné je zakotvit. Celkové zubní náhrady jsou určeny pro zcela bezzubou čelist. Celková zubní náhrada se zhotovuje především z pryskyřice. Součástí takové náhrady je dále i její tělo, které prakticky simuluje dásně a patro. Celková zubní náhrada není v ústech nepohyblivá (hýbe se např. při smíchu, kašli, při kousání atd.). Je to dáno tím, že funguje na bázi „přisání se“ k patru. Tato vyžaduje potřebu zvyknout si na ní a naučit se s ní v ústech pracovat – stisky zubů, správné polykání apod. Časem se ústa přizpůsobí (může to však trvat několik týdnů i měsíců) a budou protézu držet na svém místě pevněji (lze rovněž použít speciální fixační krémy určené pro fixaci zubních protéz). Zpočátku se většinou objeví potíže při kousání nebo mluvení (např. šišlání, nadměrná tvorba slin). Známý je také tzv. dávivý reflex, u kterého lze jako prevenci použít cucání tvrdého bonbonu. U naprosté většiny pacientů všechny problémy během pár týdnů zmizí.
Pokud z nějakých důvodů snímatelná protéza nevyhovuje je na řadě uvažování o náhradě zubů zubními implantáty (umělý pevně usazený chrup).

Naše kontakty

Zubní ordinace Dental Heart

Kontaktujte nás

+420 702 068 668

info@dentalheart.cz

Adresa

Vojtěšská 217,

Neratovice, 277 11

Sledujte nás

Start typing and press Enter to search