Výzkum publikovaný v Periodontology 2000 (Anglie) zjistil, že počet zubů, které během života ztratíme, může být klíčovým ukazatelem kvality našeho života. Osoby, které mají plný počet zubů ještě v 74 letech mají výrazně větší pravděpodobnost, že se dožijí 100 let. Studie se opírá o zjištění že ztráta zubů během života úzce souvisí i se stresem.

Jde o souhrn sociálních, emocionálních, ekonomických a vzdělanostních zkušeností konkrétního člověka, jeho zdravotní problémy a různá chronická onemocnění, dále genetické podmínky, způsob stravování a životní styl.

Výzkum prokázal že lidé, kteří ztratili do 65 let pět a více zubů, s daleko větší pravděpodobností trpí dalšími vážnými zdravotními problémy, jako jsou kardiovaskulární choroby, cukrovka nebo osteoporóza. Mnohé z těchto nemocí byly dříve spojeny s kvalitou života člověka a jeho sociálně-ekonomickým postavením. Tato souvislost mezi naším orálním zdravím a kvalitou života by měl lidi motivovat k tomu, aby věnovali zvýšenou pozornost zdraví úst a pravidelně si nechali kontrolovat jakékoliv známky onemocnění, které by mohlo vést ke ztrátě zubů.

Ztráta zubů může způsobit další zdravotní potíže “Existuje mnoho důvodů, proč někdo může ztratit své zuby. Může to být způsobeno traumatem, kouřením nebo jen špatnou péčí o ústní dutinou. Taky to může souviset s onemocněním dásní, které je úzce spojeno se zdravotním stavem jako jsou srdeční choroby a diabetes,” říká Dr. Nigel Carter OBE, výkonný ředitel nadace Oral Health. “Tento výzkum nám ukazuje, že ztráta zubů může často naznačovat nekvalitu v jiných oblastech života člověka, a tedy i vyšší pravděpodobnost, že někdo má zdravotní problémy. Důležité také je, že nemoci spojené se ztrátou zubů, jako je onemocnění dásní, mohou rovněž přispívat ke zvýšenému riziku onemocnění, která mohou člověka značně omezit. Je zřejmé, že to, co se děje v našich ústech může být opravdu užitečné pro naše celkové zdraví,” dodává Dr Carter.

Autor: Mak, Oral Health

Přestože se snažíte o vaše zuby sami dokonale pečovat, měli byste se jednou až dvakrát do roka svěřit odborníkovi. Většina lidí za něj u nás považuje pouze zubního lékaře, ale ten většinou nemá dostatek času se prevencí a důkladnou zubní hygienou zabývat a přenechává ji právě zubním hygienistkám. Tato profese je ve světě zcela běžná, prim zde hrají zvláště Švýcarsko a Spojené státy. V západní Evropě a USA si lidé na své zuby dávají velký pozor, protože dobře vědí, že nedbalost a špatná péče by je přišla zbytečně draho. Ošetření u zubního lékaře je dnes již nejen v zahraničí, ale i u nás, dost nákladná záležitost. Proto také lidé k zubnímu lékaři chodí se skutečnými zdravotními problémy a prevenci zajišťují právě dentální hygienistky. Činnost kvalifikované dentální hygienistky šetří čas zubnímu lékaři a ten se tak může věnovat specializovaným a závažnějším zákrokům.

Dle autorky populární americké učebnice Ester Wilkinsové je dentální hygienistka je odbornice s licencí k výuce orálního zdraví a k výkonům v dutině ústní, která jako pomocnice zubního lékaře používá vědeckých metod ke kontrole a prevenci stomatologických onemocnění tak, aby pomohla jednotlivcům i skupinám obyvatelstva k získání a udržení optimálního orálního zdraví. Co se za touto jazykově docela složitou definicí skrývá?

První návštěva dentální hygienistky a jak dál?

Dentální hygienistka poskytuje péči vzdělávací, preventivní i terapeutickou a estetickou.

Hlavní činností při první návštěvě je odborné vyšetření stavu chrupu a dásní pacienta, včetně detekce plaku, množství zubního kamene a stanovení indexů vypovídajících o úrovni zdraví a vaší péče. Součástí je následná pečlivá instruktáž a nácvik nejvhodnějšího způsobu čištění včetně doporučení pomůcek, které jsou skutečně účinné a nepoškozují vaše zuby a dásně. I to se totiž může nesprávným používáním nevhodných pomůcek stát.

Když si tedy při první návštěvě sednete, nebo spíše lehnete do pohodlného křesla v ordinaci, hygienistka s nezbytnou rouškou a ochrannými rukavicemi vám standardními zubařskými nástroji velmi šetrně a ohleduplně prohlédne zuby a dásně. Přesně vám popíše jejich stav i množství přítomného zubního plaku a kamene. V případě potřeby také zhotoví rentgenové snímky, na kterých lze zjistit skryté kazy při prohlídce těžko odhalitelné. Zubní plak navíc může v případě potřeby zviditelnit pomocí speciálního barviva. Stanoví pomocí speciální kalibrované parodontologické sondy tzv. indexy. Ty se používají za účelem orientačního zjištění onemocnění dásní a parodontu, úrovně ústní hygieny a dále k posouzení účinnosti terapie a motivaci.

Následně zjistí vaše návyky event. i zlozvyky při čištění a doporučí správnou techniku čištění pomocí vhodných pomůcek.

Změří velikost vašich mezizubních prostor pomocí speciální k tomu účelu vyrobené sondy. Velmi důležité totiž je, abyste používali správný typ a velikost kartáčku – běžného i těch speciálních, například mezizubních. Jejich špatný rozměr může vaši snahu přivést vniveč a můžete si i uškodit. Barevné jsou interdentální kartáčky proto, aby se odlišila jejich velikost, která musí odpovídat mezerám mezi zuby. Malý kartáček totiž mezeru dokonale nevyčistí a velký se do ní nedostane. Přitom zbytky jídla a plak jsou hlavním důvodem vzniku kazů v mezizubních prostorách a běžným kartáčkem je není možné vyčistit ani při nejlepší snaze. Stejně se pro každého hodí jiná zubní nit. V případě potřeby a dle úrovně ústní hygieny a stavu dásní vám může doporučit i přípravky pro výplachy úst, které účinně likvidují bakterie zubního plaku. Tyto přípravky však nikdy nemohou nahradit dokonalé mechanické odstraňování plaku správnou technikou a pomůckami, ale mohou se stát v indikovaných případech vhodným doplňkem domácí péče o ústa a dásně.

Pokud jsou vaše dásně zdravé, tzv, parodontální kapsy (choboty) nejsou hlubší než 2 mm a dásně nekrvácejí, je na závěr obvykle doporučeno a provedeno preventivní čištění dentálního plaku a zubního kamene nad dásní s nástrojem zvaným kyreta nebo ultrazvukem, odstranění povrchových pigmentací kalíškem nebo pískovačem. Další pravidelná návštěva u dentální hygienistky by v těchto případech měla následovat s odstupem 6-9měsíců. Pravidelná návštěva u dentální hygienistky trvá přibližně 45-60 minut podle počtu zubů

Pokud ale jsou dásně postižené zánětem nebo se dokonce zjistí počínající, střední či pokročilý typ parodontitidy (úbytek kosti zubních lůžek, parodontální kapsy (choboty) jsou hlubší více než 3 mm, dásně krvácejí, může být přítomna i viklavost zubů a odhalené krčky), je obvykle doporučenou terapií více návštěv pro omezení zhoršujícího se stavu. V tomto stádiu už máte pod dásní zubní povlak a zubní kámen, které není možné odstranit domácí péčí. K terapii jsou používané stejné nástroje, ale čištění vyžaduje delší dobu a více času. Nejdůležitější je pravidelné odstraňování zubního kamene a to jak kamene usazeného nad dásní, tak kamene usazeného pod okrajem dásně, který je sice na první pohled neviditelný, ale pro zub mnohem nebezpečnější.

Terapie se provádí pouze v jednotlivých částech úst a každá část může trvat 45-60 minut.

Návštěvy u zubní hygienistky nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění, návštěva vás přijde na 600-1500,-Kč dle ordinace a prováděných služeb, ale jsou to peníze velmi dobře investované. Skutečně kvalitní léčba zhoubných následků zubního kazu, zánětu dásní a parodontózy totiž dnes již také zdravotními pojišťovnami hrazena není a ceny jsou mnohonásobně vyšší než prevence či včasné léčba v podobě péče dentální hygienistky.

Další výkony: profesionální čištění, fluoridace, bělení, zubní šperky

Kromě výše popsané činnosti, která je hlavní náplní práce dentální hygienistky, je možné se domluvit na dalších, často již více estetických výkonech, ke kterým je hygienistka kvalifikovaná. K těm patří profesionální čištění zubů a odstranění nevzhledných pigmentací např. pomocí techniky air-flow (pískovač) zubů, bělení zubů či aplikaci zubních šperků. Zubní hygienistka vám také může pomoci s problémem citlivých zubních krčků nebo doporučit a provést pečetění fisur jako prevenci vzniku zubního kazu a lokální fluoridaci zubů u dětí i dospělých pomocí speciálního gelu, který zvýší odolnost skloviny vašich zubů, provést pečetění fisur a úpravu tvaru výplní či jejich vyleštění.

Studium

Zaujala vás náplň práce dentálním hygienistky? V Čechách je dnes možné profesi dentální hygienistky vystudovat na vyšší odborné škole nebo v bakalářském programu na vysoké škole. Může se přihlásit každý po ukončení střední školy, ale střední zdravotnická škola je výhodou. Studium trvá tři roky.

V současné době je možné studovat obor dentální hygienistka na těchto školách:

Vzhledem ke svému intenzivnímu školení ve speciálních preventivních úkonech patří dentální hygienistka ve světě k žádaným a oblíbeným profesím, jejíž prestiž u pacientů je vysoká. V současné době jsou dentální hygienistky školeny a vykonávají profesi ve více než 20 státech světa.

Autor: MUDr. et MUDr. Martin Neumann, www.MujZubar.cz – ZUBNÍ CENTRUM PETŘINY

Váš zubní lékař jistě ocení:

Když do ordinace přijdete s vyčištěnými zuby, nejedli jste předtím česnek a podobné druhy potravin, a také jinak udržujete dobrou tělesnou hygienu, neboť u zubaře bývá kontakt často opravdu blízký. Pokud nemáte možnost vyčistit si zuby před cestou do ordinace, můžete to většinou dohnat v hygienickém koutku, nebo sociálním zařízení zubní ordinace. Přijďte v takovém případě přiměřeně dříve.

Když docházíte na dohodnuté návštěvy přesně (tj. nejlépe o 5-10 minut dříve). Budou vám za to vděčni nejen lékař a sestra, ale také pacienti, kteří přijdou po vás. Jestliže předpokládáte, že se nebudete moci dostavit vůbec nebo jen se zpožděním, dejte o tom prosím včas do ordinace vědět. Potřebu změny či zrušení termínu je vhodné hlásit minimálně 2 pracovní dny předem.

Když udržujete trvale dokonalou ústní hygienu a obecně se chováte tak, aby to vašim zubům a dásním neškodilo (kouření…). Nejen vás těší, když zubním lékařem zhotovená práce vypadá i po letech „jako nová“!

Když pravidelně v půlročních intervalech docházíte na preventivní prohlídky. Dlouhodobá úspěšnost mnoha prací, zubních náhrad a implantátů záleží na pravidelné pečlivé kontrole chrupu i úrovně vaší ústní hygieny.

Když před ošetřením vyslovíte svá přání a představy, neboť později už se většinou nedá nic změnit.

Když platíte za zubní ošetření včas. Ani váš zubní lékař nemá kromě své zubní ordinace ještě tiskárnu cenin. Zdravotní pojišťovny dnes platí jen malou část stomatologických výkonů a to ještě s prodlením 3-7 týdnů od provedeného ošetření. Zejména u velkých protetických prací je vysoký podíl externích nákladů a zubní technik také nemůže čekat…

 Důvěra jako základní prvek vztahu s lékařem

Ve vztahu s lékařem je velmi důležitá důvěra. Důvěřovat vlastnímu lékaři, jeho schopnostem a jeho práci. Důvěra pochopitelně nevznikne ze dne na den, ale vytváří se postupně. K lékaři, který má pochopení pro vaše obavy, potřeby a touhy, který vám jako laikovi srozumitelně vysvětluje prováděné výkony, který k vám je citlivý a máte z něj pocit důkladnosti a solidnosti – k takovému lékaři nepochybně získáte skutečnou důvěru spíše, než k „technokratovi“, který s vámi nekomunikuje nebo nesrozumitelné mumlá odborné výrazy. Váš zubní lékař je na tom podobně jako vy: váží si vaší důvěry, protože si dobře uvědomuje, že ochota ke spolupráci může vyrůstat právě jen ze vzájemné důvěry. Navíc si vás cení jako svého „věrného pacienta“ a „stálého zákazníka“ – také on má radost, když může i po letech vidět úspěchy své práce a když vás nezná jen jako toho, kdo přichází jen jednou za několik let s bolestmi a oteklými tvářemi…

Autor: MUDr. et MUDr. Martin Neumann, www.zuby.cz

Téměř všechny stomatologické praxe v EU, Českou republiku nevyjímaje, fungují na základě předchozího objednávání pacientů (vyjímkou je pouze poskytnutí první pomoci v akutních případech). Má to jednu podstatnou výhodu – u zubaře obvykle nemusíte dlouho čekat. Vyžaduje to však také od vás dostatek disciplíny. Je vhodné, abyste do ordinace na ošetření přicházeli včas, optimálně 5-10 minut před termínem, na který jste objednáni. Na druhou stranu je potřeba pochopit, že podobně jako v jiných lékařských oborech, také ve stomatologii není možné naplánovat zcela přesnou dobu trvání každého jednotlivého ošetření a někdy i zde dojde ke zdržení.

Zubař má potom určitý čas – podle druhu ošetření, které je předem plánováno – vyhrazený jen pro vás. První objednání se děje obvykle telefonicky. Pokud se při vyšetření či ošetření ukáže potřeba dalšího termínu, domluvíte si ho se sestrou. Určitě se bude snažit dohodnout s vámi termín, který vám bude co nejlépe vyhovovat. Časově náročnější typy ošetření vyžadují však také určitou vstřícnost a přizpůsobení od vás.

V ordinaci vždy zanechejte vaše telefonní číslo (nejlépe mobil), na které se vám v případě potřeby spolehlivě dovolají. Mohou samozřejmě nastat neočekávané okolnosti, které znemožní ošetření v dohodnutém termínu. Jak již bylo výše uvedeno, moderní ordinace dnes často upozorňují své klienty na blížící se termín formou sms zprávy, která je rozesílána automaticky a není na ní potřeba odpovídat.

Když se k vašemu zubnímu lékaři dostavíte bez předchozího objednání, velmi pravděpodobně budete delší dobu čekat, nebo vás dokonce zase „pošlou domů“ a objednají na jiný termín, jestliže nemáte akutní bolesti a potřebu poskytnutí první pomoci. Je potřeba pochopit, že zubní lékař ošetřuje pacienty, kteří čekají na svůj termín dny, mnohdy i několik týdnů.

Pokud však trpíte akutní bolestí, lékař vám poskytne první pomoc, která by vás měla bolesti zbavit. Musí to však udělat mezi svými objednanými pacienty. Proto i v takovém případě nejprve do ordinace zavolejte, abyste se mohli domluvit na čas, kdy bude čekání relativně nejkratší. To samozřejmě platí zejména tehdy, jestliže už máte „svého“ zubaře a nemusíte hledat ordinaci teprve tehdy, když vás začnou trápit bolesti.

Autor: MUDr. et MUDr. Martin Neumann, www.www.zuby.cz

Pokud se vám stane, že k zubnímu lékaři zapomenete v termínu, na který jste objednáni, přijít, řekněte to sestře nebo lékaři otevřeně. Nevymýšlejte si všelijaké naivní výmluvy. V každé ordinaci již dobře znají ty pohádky o náhlých onemocněních – „chřipce“, teplotě, nachlazení, autech, která nešlo nastartovat, tramvajích, které nejezdily a pod.. Pokud jde o výjimečné zmeškáni termínu, většinou se setkáte s porozuměním. Pokud ovšem patříte k těm, kteří chodí často pozdě a občas nepřijdou na smluvený termín vůbec, pak se nemůžete divit, že po vás před dalším ošetřením bude zubní lékař požadovat finanční náhradu za ztracený čas, ve kterém mohl ošetřit jiného pacienta, který na svůj termín čeká někdy i několik týdnů.

Čas v zubní ordinaci je totiž relativně velmi drahý vzhledem k vysokým režijním nákladům. Výčet toho, co je tvoří není malý: mzdové náklady, nájem, elektrická energie, topení, voda, odvoz odpadu (komunálního + nebezpečného + biologického), povinné pojištění praxe, pojištění technologií, členské příspěvky stomatologické komoře, platby za servis, údržbu a opravy přístrojů, odpisy zařízení, tvorba rezerv na pořízení nových technologií, poplatky za ověřování účinnosti sterilizátorů a bezpečnosti rtg přístrojů, náklady na vzdělávání (kursy, školení, odborná literatura), poplatky za software, ve kterém se vede zdravotní dokumentace, pravidelné elektro a další revize, telefonní poplatky, praní prádla atd..
V případech, kdy se v dohodnutých termínech nedostavujete pravidelně, je pochopitelně potřeba počítat s tím, že ochota zubního lékaře vás dále ošetřovat, výrazně poklesne.

Jestliže je jisté, že se v termínu, na který jste objednáni, nebudete moci dostavit, omluvte se a přeobjednejte (telefon, e-mail…) alespoň dva pracovní dny předem. Vyhnete se tak zcela zbytečným nedorozuměním a sporům. Lhůta dvou pracovních dnů je dostatečně dlouhá na to, aby se dal na váš termín objednat či přesunout jiný pacient, který na termín ošetření čeká.

Autor: MUDr. et MUDr. Martin Neumann, www.zuby.cz

Nejedná se o celkovou anestezii (narkozu)!

Žádejte u svého lékaře.

Co je to oxid dusný a jak vám může pomoci?

Oxid dusný (oxid dusíku, rajský plyn) je plyn neutrálního zápachu a chuti. V malé koncentraci tento plyn navozuje pocity uvolnění, pohodlí a snižuje úzkost. Ošetření v sedaci je maximálně pohodlné.

Oxid dusný nezpůsobuje alergie ani podráždění dýchacích cest. Plyn z těla rychle vyprchá, aniž by vyvolal jakékoli vedlejší účinky.

Zubní ošetření v sedaci je pohodlná a účinná metoda, která vám umožní snadno snášet stomatologické zákroky. Toto antistresové ošetření ve stomatologii často používáme jak u dětských, tak u dospělých pacientů.

Jak probíhá ošetření zubů v sedaci?

  • Položíte se na zubařské křeslo a budete nosem vdechovat oxid dusný (pomocí speciální masky), vaše dýchání je neomezené;
  • Jste při vědomí (a plníte požadavky lékaře);
  • Postupně se přestanete soustředit na ošetření, které lékař provádí, dostaví se lehký pocit odstupu a klidu.

Po ukončení inhalace směs z těla velmi rychle vyprchá. Po ošetření se můžete chvíli cítit trochu ospalí, ale to samo odezní.

DŮLEŽITÉ: Sedace oxidem dusným nenahrazuje lokální anestezii!

Výhody zubního ošetření v sedaci

Komu se sedace nedoporučuje?

Ceník procedury

Inhalační anestezie – od 1200 Kč

Stomatologické fotografie: proč si zubař fotí vaše zuby

Zubní lékař může k pořízení snímků zubů pacienta používat speciální intraorální kameru, běžný chytrý telefon nebo digitální fotoaparát. Zubaři stále častěji používají hromadu pomůcek, jako jsou například retraktory neboli rozvěrače úst, tmavá pozadí, zrcadla, nebo také profesionální světla.

Prozradíme vám, proč je to tak komplikované.

Cíl č. 1: Ukázat pacientovi zub zblízka

V zrcadle toho moc vidět nejde, zejména pokud pacient nemá 100% zrak. Černý kaz na polovině zubu nebo zčernalou starou výplň lze samozřejmě vidět i pouhým okem. Jakmile se však začneme bavit o jemnějších detailech, musíme si obraz přiblížit. Za tímto účelem se pořídí fotografie, která se zobrazí na monitoru.

Porušení okraje plomby, obnažené kořeny zubů, tmavé dásně kolem korunky, defekty skloviny – to vše je najednou dokonale viditelné a pro pacienta jasné pouze díky zvětšení obrazu.

Cíl č. 2: Podívat se na problém detailněji

Nemůžeme léčit to, co nejde vidět. Lidské oko je nedokonalé, proto při mnoha příležitostech používáme různé pomůcky na zvětšení. Mikroskopy, lupové brýle, přiblížené fotografie, to vše jsou způsoby, jak dokonale provést stomatologickou práci.

Cíl č. 3: Ukázat zubnímu technikovi vlastnosti skloviny pacienta

Zubní lékař přesně určí tvar zubu, ale vybrat správný odstín zubů, to už je kreativní práce pro zubního technika. Odstíny skloviny našich zubů jsou již dlouho zkoumány a systematizovány a zkušený zubař na první pohled určí, zda máte zuby A1 nebo B3. Pravé zuby však nikdy nemají jednotnou barvu. Mají různé barevné přechody, průsvitnost, jemné skvrny a mikrotrhliny. Jsou stejně jedinečné jako oční duhovka.

Aby obnovený zub nevypadal jako plastový, zubní technik mu dodá unikátní vzhled. Nanáší přes sebe vrstvy fazetovací keramiky v různých odstínech a vychází přitom z přirozené barvy zubů pacienta.

Cíl č. 4: Porovnání před a po

Léčba chrupu bývá často dlouhá, a přiznejme, že i finančně nákladná. Když je tento proces konečně dokončen, když je vše v ústech na svém místě, je pro nás vždy příjemné, vidět úsměv pacienta. Když po dokončení léčby pacientům ukážeme detailní fotografii před ošetřením a současný výsledek, mají obrovskou radost. Mají mnoho otázek, chtějí fotografii vidět znovu a znovu a jsou velmi překvapení. Zapomněli už snad, jak jejich zuby vypadaly předtím? Ale ne, jen díky porovnávací fotografii je rozdíl lépe viditelný.

Ale co když se někdo fotografovat nechce?

Jak jste se dozvěděli výše, stomatologická fotografie slouží nejen k tomu, aby vaše zuby byly krásné, ale také ke srozumitelnému vysvětlení průběhu léčby. Zubař navíc často pořizuje kompletní snímek obličeje pacienta. Pro zubního lékaře je důležité vidět rysy obličeje, aby s nimi mohl sladit tvar zubů. Pokud je ale třeba ukázat snímky dalším specialistům, nebo si zubař chce snímky uložit do svého portfolia, vždy použije pouze ořezané fotografie, na kterých nejde vidět obličejová část.

Pokud se však pacient stále stydí a fotografování je mu nepříjemné, můžeme mu vyfotit pouze dolní třetinu obličeje nebo jen zuby a dásně.

NA NAŠÍ KLINICE NOVĚ MÁTE MOŽNOST DIAGNOSTIKY POMOCÍ UMĚLÉ INTELIGENCE

Proč je umělá inteligence v diagnostice potřebná?

Umělou inteligenci využíváme k tomu, abychom vám stanovili správnou diagnózu, nepřehlédli jsme důležitá fakta a sestavili jsme pro vás nejlepší plán léčby.

Na naší klinice diagnostikujeme a plánujeme léčbu na základě 3D (počítačová tomografie, CBCT) snímků. V moderní stomatologii je to standard. CBCT snímek nahrajeme do systému a umělá inteligence během pouhých 5 minut analyzuje celý snímek, identifikuje problémy a podá zprávu o každém zubu. Lékař pak přesně stanoví diagnózu a předepíše léčbu.

K čemu potřebujete Smart Diagnostiku?

  • Ihned získáte objektivní a nezávislý názor na váš zdravotní stav.
  • Je zaručena vysoká kvalita diagnostiky.
  • Sami dobře můžete vidět, co přesně je třeba ošetřit – zpráva ze systému Smart Diagnostika je jasná a přehledná.
  • Dostane se vám včasné, odůvodněné a optimální léčby.
  • Umělá inteligence je přesná – nevynechá jediný problém. A také je objektivní – je vyloučeno, že budou diagnostikovány problémy navíc.

K čemu váš lékař potřebuje Smart Diagnostiku?

Co všechno Smart Diagnostika umí?

Je přesnější člověk nebo umělá inteligence?

Umělá inteligence snižuje lidské chyby na minimum. Program provádí analýzy přesněji a rychleji než většina klinik, kde lékař popisuje snímky “v manuálním režimu”.

Jak přesně probíhá diagnóza pomocí Smart Diagnostiky?

Co je to screening skrytých patologických jevů?

Umělá inteligence analyzuje vaše rentgenové snímky a hledá jakoukoli, i tu nejmenší abnormalitu. Výsledky pak vždy zhodnotí zubní lékař. Některé běžné abnormality může program považovat za patologické. Lékař porovná výsledky programu s celkovým klinickým obrazem a stanoví konečnou diagnózu.

Tento screening pomáhá odhalit skrytá onemocnění, která probíhají bez příznaků a je téměř nemožné je odhalit jinými prostředky.

Jak se to umělá inteligence naučila? Jak je možné, že je tak chytrá?

Jaký je výsledek?

Výsledkem je přehledná zpráva s barevně vyznačenými problematickými oblastmi a úplným popisem každého zubu. Na léčbě se dohodnete společně s lékařem.

Máte zájem o diagnostice zubů pomocí umělé inteligence?

Vyplňte formulář a my se Vám ozveme zpět na uvedený kontaktní telefon.