Mikroskopická stomatologie

Ošetření zubů pod operačním mikroskopem je velmi přesné a má řadu výhod:

Mikroskop zajišťuje vysokou preciznost. Díky této technice se odstraní pouze ta část zubu, která je poškozená nebo zkažená. Zdravá tkáň zůstane neporušená. Přesnost práce pod mikroskopem vede k minimalizaci možností úrazu, komplikací a zajišťuje lepší prognózu.

Mikroskop zajišťuje také dokonalou viditelnost. V případě stomatologického ošetření to umožňuje dobrý přístup k lokaci patologických jevů, což ve výsledku vede ke snížení času, který je nezbytný na provedení daného zákroku

Výhody ošetření pod operačním mikroskopem

  • Operační mikroskop umožňuje provést přesnou diagnostiku a identifikaci patologických jevů v raném stadiu, kdy je poškození ještě nepatrné a lze je snadno opravit a léčit.
  • Lze provést utěsnění trhlin – zákrok, který vyžaduje vysokou přesnost. Zubní lékař pomocí mikroskopu vypočítá přesnou hloubku průniku nástroje a vyčistí povrch stoliček. Tím se eliminuje riziko vzniku poškození skloviny a čištění zubů je pak účinnější.
  • Závěrečnou fází při provádění zubních výplní je leštění povrchů. Pomocí mikroskopu se tento postup provádí co nejpřesněji. Zubní lékař je schopen vyleštit povrch do takové míry, aby bylo zajištěno těsné přilnutí výplňového materiálu ke struktuře zubu. Tím se zabrání vzniku mikrotrhlin a nerovností a prodlouží se životnost výplně.
  • Operační mikroskop se používá pro složitější zákroky, jako je například dostavba zubu.

Použití mikroskopu při endodontickém ošetření zubů

Ošetření kořenových kanálků vyžaduje velkou přesnost. Šířka, hloubka a směr kořenových kanálků každého pacienta jsou individuální, a proto je přístup k léčbě u každého pacienta individuální. Pomocí mikroskopu může lékař tyto parametry přesně určit, a může tak odhalit nahromadění tekutiny, cysty a další patologické jevy, a to i ty nepatrné.

Jedním z kroků endodontického ošetření je odstranění starého materiálu. Pokud byl dříve použit materiál, který je nekontrastní se zbytkem zubu, může být obtížné odstranit jeho pozůstatky. Tento obtížný úkol pomáhá řešit mikroskop, pomocí něj zubař snadno odstraní zbytky starých výplní a vyčistí kořenové kanálky. Díky tomu se předejde komplikacím, jako je například zánět.

Mikroskopická stomatologie

Mikroskopická endodoncie
Opracování a dezinfekce kořenového kanálku zubu
dle času, náročnosti ošetření apočtu kanálků
4.700 – 9.360 Kč
Odstranění zalomeného nástroje
dle času a náročnosti ošetření
1.900 – 2.700 Kč