Endodoncie

Endodontické ošetření zahrnuje:

  • odstranění zubní dřeně z dřeňové dutiny zubu
  • zprůchodnění, rozšíření a opracování vnitřních stěn kořenových kanálků a jejich desinfekci (opracování stěn speciálními nástroji má význam jednak pro následné zaplnění kanálku, ale také jsou při něm odstraněny všechny bakteriemi in fikované kazivé hmoty ze stěn dřeňové dutiny a kanálků)
  • hermetické vyplnění takto opracovaných kořenových kanálků kořenovou výplní. Kvalitně zhotovená kořenová výplň pak zamezí dalšímu pronikání infekčních bakterií kořenovým kanálkem.

Endodontické ošetření znamená ošetření vnitřního prostoru zubu, laicky řečeno ošetření kořenových kanálků zubu. Tento proces je poměrně náročný. Pokud je zub neléčený delší dobu, infekce se dostane až do čelistní kosti, a léčba pak může trvat poměrně dlouho. Při léčbě kořenových kanálků se primárně ošetřují vnitřní části zubu (oblast, kde se nachází dřeň).

Během stomatologického zákroku lékař vyčistí vnitřek zubu. V důsledku toho vznikne prázdný prostor, který je následně vyplněn výplňovým materiálem. Zubař odstraní nejen choroboplodné mikroorganismy, ale také organické prvky, kterými se tyto mikroby živily. Což umožňuje zcela odstranit zdroj infekce z ústní dutiny.

Výplň kořenových kanálků je důležitá pro to, aby se zub udržel ve zdravém stavu. V případě, že je výplň provedena špatně, může se vytvořit ohnisko infekce, které se snadno stane chronickým. Tento stav pak vyžaduje opakované ošetření a v některých případech vede zánět až ke ztrátě zubu.

Kolik má jeden zub kanálků?

Endodoncie – ošetření kořenových kanálků

Iniciální fáze – 1 návštěva
Ruční a strojová mechanicko-chemická preparace (rozšíření) kořenového kanálku a zbavení veškerých zbytků zubní dřeně s použitím endomotoru s apexlokátorem
Za jeden kořenový kanálek
1.800 Kč
Definitivní fáze – 2 návštěva
Hermetické zaplnění kořenového kanálku guttaperchovými čepy a tekutým pojivem
Za jeden kořenový kanálek
450 Kč
Postendodontická fáze – 3 návštěva
Usazení kořenových čepů ze kompozitu se skleněnými vlákny do jednoho či více kanálků a dostavba zubu k nábrusu a otisku na korunku (u větších ztrát zubních tkání)3.000 – 3.500 Kč
Následné zhotovení korunky
u větších ztrát zubních tkání
dle ceníku korunek