Endodoncie

kanalky

Ošetření kořenových kanálků.
Endodontické ošetření zahrnuje:

  • odstranění zubní dřeně z dřeňové dutiny zubu
  • zprůchodnění, rozšíření a opracování vnitřních stěn kořenových kanálků a jejich desinfekci (opracování stěn speciálními nástroji má význam jednak pro následné zaplnění kanálku, ale také jsou při něm odstraněny všechny bakteriemi in fikované kazivé hmoty ze stěn dřeňové dutiny a kanálků)
  • hermetické vyplnění takto opracovaných kořenových kanálků kořenovou výplní. Kvalitně zhotovená kořenová výplň pak zamezí dalšímu pronikání infekčních bakterií kořenovým kanálkem.

Cena ošetření

Endodontické ošetření kořenového kanálku (doplatek za strojové opracování, měření délky apexlokátorem) a definitivní plnění 1 200 – 3 500 Kč (dle počtu kanáků)
Provizorní ošetření kořenového kanálku od 200 Kč (dle počtu kanálků)

Službu poskytuje

  • KATEŘINA MUDŽÍKOVA
  • ANDRII MANDRO
E

Endodontické ošetření spočívá v odstranění mrtvé nebo infikované zubní dřeně ze zubu když dojde k patologickému procesu v důsledku velkého kazu nebo úrazu.
Kvalitní endodontické ošetření je je pro pacienta i lékaře velmi náročný výkon, který vyžaduje kromě vzdělání, značné zkušenosti, trpělivosti, manuální zručnosti také čas a drahé přístrojové a nástrojové vybavení. Ošetření je zcela bezbolestné, neboť při něm vždy pracujeme v místním znecitlivění.

Cíle ošetření kořenového kanálku

Cílem endodontického ošetření je tedy zachránit zub se zánětem zubního nervu nebo mrtvý zub před extrakcí (vytržením). To je pochopitelně na první pohled levnější a rychlejší alternativa endodontického ošetření vedoucí k ústupu akutních potíží, ale také k nevratné ztrátě zubu. Náhrada ztraceného zubu znamená buď zhotovení můstku s obroušením minimálně dvou dalších sousedních zubů — nebo zavedení implantátu — což ve všech případech není možné (dostatek kvalitní kostní hmoty). Obě tato řešení jsou navíc časově a
finančně nákladnější než provedení endodontického ošetření (zaplnění zubu).

Pokud není ztracený zub nahrazen, jeho funkci musí převzít okolní zuby, které jsou tak přetěžovány, navíc v mnohých případech postupně dochází k posunu (putování) ostatních zubů směrem do vzniklé mezery a k ev. rozestoupení předních zubů. Tento stav je pak již těžko řešitelný bez pomoci ortodontisty a následného protetického ošetření.
V případě, že tedy dojde k takovému poškození zubu, které vyžaduje endodontické ošetření, nejlepším řešením je téměř vždy zachování vlastního zubu a to i za cenu finančních nákladů spojených s úhradou kvalitního ošetření kanálků.

Nejjednodušší endodontické ošetření 1 kořenového zubu s 1 kanálkem trvá přibližně 40-90 minut. Složitější ošetření zubu s více kořenovými kanálky může trvat několik hodin.
Úspěšnost a finanční náklady na endodontické ošetření

Dalším faktem, který je nutno si uvědomit je, že endodontické ošetření nemusí být vždy úspěšné. V medicíně neexistuje léčba se 100% úspěšností. Při dodržení všech technologických postupů, použití vysoce kvalitních nástrojů a materiálů k opracování i k plnění kořenového kanálku je úspěšnost ošetření vysoká a může dosahovat 90%. Kvalitně endodonticky ošetřený zub zůstává v ústech pacienta s perspektivu fungování desítek let nebo dokonce po celý život. Perspektiva endodonticky ošetřeného zubu je však dána také správným postendodontickým ošetřením: do endodonticky ošetřených zubů by neměl být aplikován při tuhnutí se rozpínající amalgám, zub by měl být vyztužen a v ideálním případě opatřen korunkou.

Naše kontakty

Zubní ordinace Dental Heart

Kontaktujte nás

+420 702 068 668

info@dentalheart.cz

Adresa

Vojtěšská 217,

Neratovice, 277 11

Sledujte nás

Start typing and press Enter to search