VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line portálu umístěného na webovém rozhraní www.dentalheart.cz nebo estoma.pro (dále jen „webové rozhraní“) mezi naší společností:

GANIMED & GROUP s.r.o.

se sídlem Vojtěšská 217, 277 11 Neratovice,  

IČ: 24777501,  

DIČ: CZ24777501  

není plátce DPH  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 173453  

adresa pro doručování:  

Vojtěšská 217, 277 11 Neratovice  

telefonní číslo: +420 702 068 668  

kontaktní e-mail: info@dentalheart.cz  

jako poskytovatelem služeb a vámi jako uživatelem služeb.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Shrnutí obsahu obchodních podmínek

Smlouvou se vám zavazujeme poskytnout službu uvedenou v objednávce, a vy se zavazujete zaplatit nám za službu a tuto službu převzít. Pro uzavření smlouvy je potřeba, abyste podali objednávku a aby došlo k jejímu přijetí z naší strany (podle článku 2). Informace o cenách se nacházejí v článku 3. Možné způsoby platby naleznete v článku 4 a podmínky poskytnutí služby v článku 5. Informace o změně či zrušení smlouvy jsou v článku 6 a vaše práva z vadného plnění včetně postupu reklamace naleznete v článku 7.

1.2. Jaké služby poskytujeme?

Námi poskytovanými službami jsou služby v oboru stomatologie, dentální hygiena a estetická medicína.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Objednávka

K uzavření smlouvy mezi vámi a naší společností dochází na základě vaší objednávky služby prostřednictvím webového rozhraní.

2.2. Přijetí objednávky

Objednávka je přijata, když vám zašleme potvrzení o přijetí objednávky na vámi uvedený e-mail.

3. CENY SLUŽEB

3.1. Cena služeb

Ceny služeb jsou uvedeny na webovém rozhraní. Cena je platná v okamžiku uskutečnění objednávky.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Způsoby platby

Platbu za služby můžete provést následujícími způsoby:

– Bankovním převodem

– Platební kartou prostřednictvím online platební brány

– Hotově na naší provozovně

5. POSKYTNUTÍ SLUŽEB

5.1. Termín poskytnutí služby

Služba bude poskytnuta v termínu, který si dohodneme při potvrzení objednávky.

6. ZMĚNA A ZRUŠENÍ SMLOUVY

6.1. Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali (tj. nebylo vám zasláno či sděleno přijetí objednávky z naší strany), můžete zrušit či změnit telefonicky nebo e-mailem. Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Objednávku můžete zrušit do 24 hodin před sjednaným termínem služby bez sankce. Při zrušení smlouvy později než 24 hodin před termínem služby máme nárok na úhradu 50 % ceny služby. Pozdější zrušení či změny objednávky jsou možné pouze po dohodě s námi.

6.2. Změna smlouvy

Smlouvu je možné změnit na základě dohody obou stran.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMACE

7.1. Práva z vadného plnění

Máte právo na odstranění vady služby, poskytnutí nové služby nebo přiměřenou slevu z ceny služby.

7.2. Postup reklamace

Reklamaci služby můžete uplatnit prostřednictvím e-mailu na adrese info@dentalheart.cz nebo písemně na adresu naší provozovny. Reklamaci vyřídíme nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. června 2024.