3D navigovaná implantologie

Ve více než 67 % případů edentulismu (úplná nebo částečná ztráta zubů) je nejlepším řešením zubní implantát. Jedná se o operaci, při níž se implantuje malý šroubek (abutment), který slouží jako podpěra zubní náhrady. Implantáty jsou právem považovány za nejefektivnější metodu obnovy chrupu. Implantáty jsou za rozumnou cenu a přináší řadu výhod:

 • Není třeba brousit zdravé zuby
 • Lze je použít na obnovu jakéhokoli zubu
 • Implantace řeší částečnou i úplnou ztrátu zubů
 • Maximálně bezpečná fixace zubní náhrady
 • Vysoká účinnost žvýkání

 

Implantologové na klinice Dental Heart používají k obnově zubů inovativní technologii – implantaci pomocí chirurgické šablony neboli navigovanou implantaci. Tato metoda zaručuje maximální přesnost a minimální invazivitu.

Zubní implantáty se zárukou uchycení 98,7%, 

Nevhojený implantát zavádíme znovu zdarma, nebo pacientovi vracíme peníze.

Tuto techniku lze provést díky použití chirurgické šablony. Šablona představuje model, který je podobný chrániči zubů. Na modelu je co nejpřesněji definována poloha implantátu a správný stupeň sklonu implantátu. Chirurgická šablona (technologie Gide) se vyrobí na základě CBCT a intraorálního skenování (3D). Hotové šablony jsou díky své přesnosti pevně fixovány k čelisti. Na základě šablony implantolog zavede umělý kořen s precizní přesností a bez bolesti.

Použití šablony:

 • zkracuje dobu zákroku,
 • snižuje invazivitu operace,
 • zkracuje dobu zotavení,
 • předchází vzniku nepřesností.

Co je to implantační šablona?

Chirurgická navigační šablona je speciální náustek, který je individuálně navržen na míru čelisti pacienta a slouží jako ukazatel a vodítko pro přesné umístění jednoho nebo více zubních implantátů.

Šablona se skládá z:

 • akrylátový rám vytištěný na 3D tiskárně;
 • titanová pouzdra – vodicí pouzdra pro vrtání a zavádění implantátů;
 • boční fixační piny – dodatečné stabilizační prvky, které jsou nutné v případě, že není k dispozici potřebný počet zubů pro stabilizaci šablony.

 

Výhody chirurgické implantační šablony

Bezchybné plánování

Pomocí moderního softwaru lze vypočítat polohu implantátu vůči ostatním zubům s přesností na zlomek milimetru a vymodelovat budoucí korunku nebo můstek ještě před zavedením implantátu. Komplexní plánování od pilotního vrtání až po osazení ortopedické konstrukce zaručuje předvídatelný výsledek.

Přesnost technologie

Při práci se šablonou nedochází k chybám lidského faktoru. Vrtání a zavádění přes vodicí pouzdro umožňuje umístit implantát s přesností 0,1 mm, protože pouzdro zabraňuje posunu vrtáku a vede jej k předpokládanému bodu. I když je zaváděno několik implantátů najednou, použití šablony umožňuje dosáhnout jejich dokonalé rovnoběžnosti.

Individualita

Při navrhování šablony se zohledňují vlastnosti organismu pacienta – velikost čelistních dutin, umístění čelistního nervu a kořenů zubů. Na základě těchto údajů se vytvoří protokol pro vrtání, který zajistí, aby lékař nepoškodil okolní anatomické struktury.

FÁZE IMPLANTACE A ČASOVÝ PLÁN

Fáze 1: Diagnóza a příprava

 1. Konzultace. Během první konzultace lékař s pacientem prodiskutuje požadovaný výsledek. Lékař se ujistí, že neexistují žádné kontraindikace, a zkontroluje stav zubů a okolních ústních tkání.
 2. Doplňující vyšetření. Provádí se CBCT (počítačová tomografie), skeny čelisti pomocí intraorálního skeneru a trojrozměrné naplánování pozic implantátů pomocí programu 3Shape. Naše klinika používá k analýze CBCT umělou inteligenci, která definuje stav zubů na základě 3D skenu, pomáhá lékaři stanovit přesnou diagnózu a naplánovat léčbu.
 3. Vypracování plánu. Na základě výsledků se dohodne konečný plán léčby, cenový návrh a termíny.
 4. Příprava. Před zavedením implantátů je třeba ošetřit zuby napadené kazem, odstranit infekci a zánět a provést dentální hygienu. 
 5. Augmentace (dle indikací). Při nedostatečném objemu kosti se provádí otevřená nebo uzavřená augmentace kosti nebo osteoplastika.

Časový plán:

 • Standardní diagnostika – 1 návštěva.
 • Příprava chrupu – individuálně.
 • Dorůstání kostní tkáně a augmentace kostí – od 1 dne do několika měsíců. (Doba trvání závisí na stupni kostní atrofie. Při středně těžké atrofii se provádí současně s implantací. V některých případech, například u implantátů typu all-on-6, není transplantace kosti vůbec nutná, protože implantáty se zavádějí pod úhlem k rovině přirozených zubů. V komplikovaných případech se augmentace kosti provádí jako samostatná operace a implantace se odkládá o několik měsíců.)

Cena:

 • CBCT ošetření – 1.000 – 1.300 Kč
 • Sanace chrupu – individuálně
 • Dentální hygiena – dle aktuálního ceníku
 • Augmentace kosti (dle indikací) – od 10.000 Kč

Fáze 2: Zhotovení chirurgické šablony

 1. Zpracování dat. Na základě výsledků vyšetření lékaři na počítači sestaví 3D model čelistního systému pacienta, kde se všechny informace porovnají a na jejich základě se vybere implantát správného průměru a délky, místa zavedení implantátů, způsob jejich ukotvení v čelisti. Zde se vymodelují budoucí ortopedické konstrukce (korunky nebo můstky) a určí se správná poloha implantátů.
 2. Modelování šablon. Po výběru implantátu se vytvoří kostra navigační konstrukce: uspořádají se fixační prvky, referenční okna, potřebná ztužující žebra a překlopí se z jedné čelisti do druhé. Poté se vyberou vhodná vodicí pouzdra.
 3. Tisk šablony. Vygenerovaný model šablony se ve formě souboru STL odešle k 3D tisku do digitální laboratoře, kde se zhotoví chirurgická šablona.

Časový plán:

 • Vyhotovení 3D modelu – 1 až 3 dny
 • Zhotovení chirurgické šablony – 3 až 7 dny

Fáze 3: Chirurgická fáze

Lékaři se snaží pacientovi voperovat implantáty během jedné návštěvy kliniky. Preparace implantačního lože proběhne navigovaně pomocí implantační šablony, která byla zhotovena v zubní laboratoři metodou 3D tisku. Manipulace se provádí v lokální anestezii někdy s použitím inhalačního anestetika (sedace) – pokud pacient pociťuje velkou úzkost ze zákroku. 

 1. Příprava šablony. Do připravené šablony se vlepí vodicí pouzdra a šablona se chemicky sterilizuje.
 2. Instalace šablony. Pacientovi se aplikuje anestezie. Šablona se nasadí na čelist. Poté se zavedou fixační piny (piny nejsou nutné ve všech případech, ale pouze v případě velkého počtu chybějících zubů, kdy nelze šablonu pevně fixovat).
 3. Vrtání a umístění implantátu. Provede se vrtání naplánované podle protokolu. Implantát se umístí s krytem nebo dočasnou korunkou, kterou lze také předem vymodelovat, vytisknout nebo vyříznout z polymetylmetakrylátu. Poté se udělají stehy. Po několika měsících, během kterých kořen zarůstá do kosti, se provede druhý výkon, při které je nasazena nadstavba (abutment a dočasná korunka).

Časový plán:

 • Dvoustupňová metoda – 1 den, druhá fáze je provedena za 3–6 měsíců

Cena:

 • Implantát MIS – 16.000 Kč
 • Implantát Straumann – 19.000 Kč
 • Kostní plastika (augmentace) – od 10.000 Kč

Fáze 4: Protetika

Dočasné náhrady čelistí nebo jednotlivých defektů pomocí implantátových systémů s okamžitým zatížením se provádějí ihned po implantaci. K tomu se používají lehké korunky z kovu a plastu. Plastové náhrady se nahrazují odolnějšími náhradami vyrobenými z keramiky nebo oxidu zirkoničitého až po dokončení osteointegrace implantátu.

Časový plán:

 • Dočasné náhrady (dle přání pacienta)– 1 až 3 dny.
 • Trvalé zubní náhrady – v závislosti na primární stabilitě implantátu je pacient pozván na kliniku k vyšetření a zhotovení trvalé ortopedické náhrady během 3 až 6 měsíců.

Cena:

Korunka na implantát – 14.000 – 16.000 Kč

PROČ ULTRAPŘESNÁ IMPLANTACE?

Implantace - ceník
Implantát MIS (Izrael)
16.000 Kč
3D plánování a šablonou navigované zavedení implantátů
Implantát Straumann (Švýcarsko)
19.000 Kč
3D plánování a šablonou navigované zavedení implantátů
Kostní plastika
od 10.000 Kč
All-on-6
od 200.000 Kč