Navigovaná implantologie

Ve více než 67 % případů edentulismu (úplná nebo částečná ztráta zubů) je nejlepším řešením zubní implantát. Jedná se o operaci, při níž se implantuje malý šroubek (abutment), který slouží jako podpěra zubní náhrady. Implantáty jsou právem považovány za nejefektivnější metodu obnovy chrupu. Implantáty jsou za rozumnou cenu a přináší řadu výhod:

 • Není třeba brousit zdravé zuby
 • Lze je použít na obnovu jakéhokoli zubu
 • Implantace řeší částečnou i úplnou ztrátu zubů
 • Maximálně bezpečná fixace zubní náhrady
 • Vysoká účinnost žvýkání

Implantologové na klinice Dental Heart používají k obnově zubů inovativní technologii – implantaci pomocí chirurgické šablony neboli navigovanou implantaci. Tato metoda zaručuje maximální přesnost a minimální invazivitu.

Zubní implantáty se zárukou uchycení 98,7%, 
Nevhojený implantát zavádíme znovu zdarma, nebo pacientovi vracíme peníze.

Tuto techniku lze provést díky použití chirurgické šablony. Šablona představuje model, který je podobný chrániči zubů. Na modelu je co nejpřesněji definována poloha implantátu a správný stupeň sklonu implantátu. Chirurgická šablona (technologie Gide) se vyrobí na základě CBCT a intraorálního skenování (3D). Hotové šablony jsou díky své přesnosti pevně fixovány k čelisti. Na základě šablony implantolog zavede umělý kořen s precizní přesností a bez bolesti.

Co je to implantační šablona?

Chirurgická navigační šablona je speciální náustek, který je individuálně navržen na míru čelisti pacienta a slouží jako ukazatel a vodítko pro přesné umístění jednoho nebo více zubních implantátů.

Fáze implantace a časový plán

 • Fáze 1

  Diagnóza a příprava

  1. Konzultace. Během první konzultace lékař s pacientem prodiskutuje požadovaný výsledek. Lékař se ujistí, že neexistují žádné kontraindikace, a zkontroluje stav zubů a okolních ústních tkání.
  2. Doplňující vyšetření. Provádí se CBCT (počítačová tomografie), skeny čelisti pomocí intraorálního skeneru a trojrozměrné naplánování pozic implantátů pomocí programu 3Shape. Naše klinika používá k analýze CBCT umělou inteligenci, která definuje stav zubů na základě 3D skenu, pomáhá lékaři stanovit přesnou diagnózu a naplánovat léčbu.
  3. Vypracování plánu. Na základě výsledků se dohodne konečný plán léčby, cenový návrh a termíny.
  4. Příprava. Před zavedením implantátů je třeba ošetřit zuby napadené kazem, odstranit infekci a zánět a provést dentální hygienu. 
  5. Augmentace (dle indikací). Při nedostatečném objemu kosti se provádí otevřená nebo uzavřená augmentace kosti nebo osteoplastika.

  Časový plán:

  • Standardní diagnostika – 1 návštěva.
  • Příprava chrupu – individuálně.
  • Dorůstání kostní tkáně a augmentace kostí – od 1 dne do několika měsíců. (Doba trvání závisí na stupni kostní atrofie. Při středně těžké atrofii se provádí současně s implantací. V některých případech, například u implantátů typu all-on-6, není transplantace kosti vůbec nutná, protože implantáty se zavádějí pod úhlem k rovině přirozených zubů. V komplikovaných případech se augmentace kosti provádí jako samostatná operace a implantace se odkládá o několik měsíců.)

  Cena:

  • CBCT ošetření – 1.000 – 1.300 Kč
  • Sanace chrupu – individuálně
  • Dentální hygiena – dle aktuálního ceníku
  • Augmentace kosti (dle indikací) – od 10.000 Kč
 • Fáze 2

  Zhotovení chirurgické šablony

  1. Zpracování dat. Na základě výsledků vyšetření lékaři na počítači sestaví 3D model čelistního systému pacienta, kde se všechny informace porovnají a na jejich základě se vybere implantát správného průměru a délky, místa zavedení implantátů, způsob jejich ukotvení v čelisti. Zde se vymodelují budoucí ortopedické konstrukce (korunky nebo můstky) a určí se správná poloha implantátů.
  2. Modelování šablon. Po výběru implantátu se vytvoří kostra navigační konstrukce: uspořádají se fixační prvky, referenční okna, potřebná ztužující žebra a překlopí se z jedné čelisti do druhé. Poté se vyberou vhodná vodicí pouzdra.
  3. Tisk šablony. Vygenerovaný model šablony se ve formě souboru STL odešle k 3D tisku do digitální laboratoře, kde se zhotoví chirurgická šablona.

  Časový plán:

  • Vyhotovení 3D modelu – 1 až 3 dny
  • Zhotovení chirurgické šablony – 3 až 7 dny
 • Fáze 3

  Chirurgická fáze

  Lékaři se snaží pacientovi voperovat implantáty během jedné návštěvy kliniky. Preparace implantačního lože proběhne navigovaně pomocí implantační šablony, která byla zhotovena v zubní laboratoři metodou 3D tisku. Manipulace se provádí v lokální anestezii někdy s použitím inhalačního anestetika (sedace) – pokud pacient pociťuje velkou úzkost ze zákroku. 

  1. Příprava šablony. Do připravené šablony se vlepí vodicí pouzdra a šablona se chemicky sterilizuje.
  2. Instalace šablony. Pacientovi se aplikuje anestezie. Šablona se nasadí na čelist. Poté se zavedou fixační piny (piny nejsou nutné ve všech případech, ale pouze v případě velkého počtu chybějících zubů, kdy nelze šablonu pevně fixovat).
  3. Vrtání a umístění implantátu. Provede se vrtání naplánované podle protokolu. Implantát se umístí s krytem nebo dočasnou korunkou, kterou lze také předem vymodelovat, vytisknout nebo vyříznout z polymetylmetakrylátu. Poté se udělají stehy. Po několika měsících, během kterých kořen zarůstá do kosti, se provede druhý výkon, při které je nasazena nadstavba (abutment a dočasná korunka).

  Časový plán:

  • Dvoustupňová metoda – 1 den, druhá fáze je provedena za 3–6 měsíců

  Cena:

  • Implantát MIS – 16.000 Kč
  • Implantát Straumann – 19.000 Kč
  • Kostní plastika (augmentace) – od 10.000 Kč
 • Fáze 4

  Protetika

  Dočasné náhrady čelistí nebo jednotlivých defektů pomocí implantátových systémů s okamžitým zatížením se provádějí ihned po implantaci. K tomu se používají lehké korunky z kovu a plastu. Plastové náhrady se nahrazují odolnějšími náhradami vyrobenými z keramiky nebo oxidu zirkoničitého až po dokončení osteointegrace implantátu.

  Časový plán:

  • Dočasné náhrady (dle přání pacienta)– 1 až 3 dny.
  • Trvalé zubní náhrady – v závislosti na primární stabilitě implantátu je pacient pozván na kliniku k vyšetření a zhotovení trvalé ortopedické náhrady během 3 až 6 měsíců.

  Cena:

  Korunka na implantát – 14.000 – 16.000 Kč

Proč ultrapřesná implantace?

Objednání na konzultaci

Implantace – ceník

Implantát MIS (Izrael)
3D plánování a šablonou navigované zavedení implantátů
16.000 Kč
Implantát Straumann (Švýcarsko)
3D plánování a šablonou navigované zavedení implantátů
19.000 Kč
Kostní plastikaod 10.000 Kč
All-on-6od 200.000 Kč

Časté otázky – Implantace

 • Jaký typ zubní náhrady je nejlepší zvolit, pokud mi chybí pouze jeden zub?

  Nejvhodnější variantu může vybrat pouze lékař při osobní konzultaci, je důležité, aby posoudil celkový stav vašeho chrupu. V závislosti na situaci lze doporučit snímatelnou zubní náhradu nebo implantát, který plně obnoví funkčnost i estetiku chybějícího zubu.

 • Jak se provádí zubní implantace?

  Implantace je komplexní chirurgický zákrok. Provádí se následujícím způsobem:

  • Příprava. Lékař shromáždí vaši anamnézu a provede vyšetření. To pomáhá identifikovat případné kontraindikace a stanovit cenovou kalkulaci.
  • Chirurgická fáze. Implantát je v anestezii zaveden do čelisti pacienta. Poté se rána zašije. Po uplynutí stanovené doby se stehy odstraní. Vloží se formovač gingivy (dásně) a následně abutment.
  • Ortopedická fáze. Z digitálního otisků se zhotoví protetická náhrada, která se po úplném uchycení abutmentu aplikuje do úst pacienta.
 • Do kdy budu mít zub od konzultace?

  Od 3 do 6 měsíců

 • Jaká je cena implantace jednoho zubu?

  Cena se skládá z ceny implantátu, abutmentu a korunky.

  • Zavedení implantátu dle druhu 15 000 – 20 000 Kč
  • Abutment a korunka dle materiálu a způsobu fixace 13 000 – 18 000 Kč
 • Jaka je cena rekonstrukce celé čelisti pomocí 4 nebo 6 implantátů?

  4x-6x implantát + můstek – od 220.000 Kč

 • Co určuje cenu zákroku?

  Ceny zubních implantátů se stanovují individuálně. Záleží na řadě faktorů:

  • Zvolená metodika. Operace může být jednofázová nebo dvoufázová;
  • Materiály. Ceny závisí na typu zubního implantátu. 
  • Počet implantátů. Optimální počet je 6 až 8 implantátů na čelist, ale tento počet se vždy posuzuje individuálně. 
  • Potřeba augmentace čelistní kosti. Tento postup je nutný v případě atrofie kostí.
 • Jaké jsou indikace pro augmentaci čelistní kosti?

  Problém s nedostatkem kostní tkáně často vzniká v případech, kdy na danou oblast po extrakci zubu dlouhou dobu nepůsobí žádný žvýkací tlak. Augmentaci čelistní kosti je třeba provést také v případě, kdy je čelistní dutina příliš nízko nad ústní dutinou a není zde dostatečný objem kosti pro umístění implantátu.

 • Jaké mám možnosti obnovy chrupu, když jsem zcela bezzubý?

  V případě, kdy zuby zcela chybí, lze použít snímatelnou zubní náhradu. Díky moderním materiálům je poměrně pohodlná a rychle si na ni zvyknete. Další možností je implantace, kdy se implantáty vpraví do kosti, v tomto případě je implantát v ústech zaveden napevno. Existují ale i další protetické možnosti, například implantáty All-on-4 nebo All-on-6, které umožňují rekonstrukci celé linie čelisti pomocí 4 nebo 6 implantátů. Společně pro vás najdeme tu nejvhodnější variantu.

 • Je zavedení zubního implantátu bolestivé?

  Výkon provádíme v lokální anestezii, pacient cítí pouze mírný tlak. V případě velkého strachu je možnost ošetření v sedaci.