Zdraví zubů ukazuje na celkové zdraví

Výzkum publikovaný v Periodontology 2000 (Anglie) zjistil, že počet zubů, které během života ztratíme, může být klíčovým ukazatelem kvality našeho života. Osoby, které mají plný počet zubů ještě v 74 letech mají výrazně větší pravděpodobnost, že se dožijí 100 let. Studie se opírá o zjištění že ztráta zubů během života úzce souvisí i se stresem.

Jde o souhrn sociálních, emocionálních, ekonomických a vzdělanostních zkušeností konkrétního člověka, jeho zdravotní problémy a různá chronická onemocnění, dále genetické podmínky, způsob stravování a životní styl.

Výzkum prokázal že lidé, kteří ztratili do 65 let pět a více zubů, s daleko větší pravděpodobností trpí dalšími vážnými zdravotními problémy, jako jsou kardiovaskulární choroby, cukrovka nebo osteoporóza. Mnohé z těchto nemocí byly dříve spojeny s kvalitou života člověka a jeho sociálně-ekonomickým postavením. Tato souvislost mezi naším orálním zdravím a kvalitou života by měl lidi motivovat k tomu, aby věnovali zvýšenou pozornost zdraví úst a pravidelně si nechali kontrolovat jakékoliv známky onemocnění, které by mohlo vést ke ztrátě zubů.

Ztráta zubů může způsobit další zdravotní potíže “Existuje mnoho důvodů, proč někdo může ztratit své zuby. Může to být způsobeno traumatem, kouřením nebo jen špatnou péčí o ústní dutinou. Taky to může souviset s onemocněním dásní, které je úzce spojeno se zdravotním stavem jako jsou srdeční choroby a diabetes,” říká Dr. Nigel Carter OBE, výkonný ředitel nadace Oral Health. “Tento výzkum nám ukazuje, že ztráta zubů může často naznačovat nekvalitu v jiných oblastech života člověka, a tedy i vyšší pravděpodobnost, že někdo má zdravotní problémy. Důležité také je, že nemoci spojené se ztrátou zubů, jako je onemocnění dásní, mohou rovněž přispívat ke zvýšenému riziku onemocnění, která mohou člověka značně omezit. Je zřejmé, že to, co se děje v našich ústech může být opravdu užitečné pro naše celkové zdraví,” dodává Dr Carter.

Autor: Mak, Oral Health